Przekrojowe szkolenia samochodowo - taktyczne przed COP24

COP24 to wielowymiarowe zabezpieczenie obejmujące różne aspekty funkcjonowania Służby Ochrony Państwa. Zintensyfikowane szkolenia specjalistyczne są bardzo istotne, ale to co najlepiej oddaje realne wyzwania, to przekrojowe szkolenia taktyczno-ochronne, w których łączymy szkolenia z kilku zakresów. W ostatnich dniach, funkcjonariusze SOP odbyli szkolenia, w których przećwiczono reakcje i współdziałanie podczas sytuacji zagrożenia na trasie przejazdu kolumn ochronnych. W ramach szkolenia, kierowcy doskonalili umiejętności poruszania się w kolumnie pojazdów oraz współdziałania z grupą ochronną podczas zamachu. Jednocześnie, funkcjonariusze odpowiedzialni za ochronę osobistą, mogli przećwiczyć odpieranie ataków i ewakuację osób ochranianych. Tego typu szkolenia zawsze są przedmiotem szczegółowych analiz, a wnioski i obserwacje pojawiają się przeważnie w przestrzeni dotyczącej współpracy funkcjonariuszy o różnych specjalnościach. Bardzo istotne zagadnienie dla skuteczności działań, ma odpowednia komunikacja. Jest to element najmniej eksponowany, a jednocześnie decydujący. 

do góry