Oddajemy cześć bohaterom walczącym o wolną Polskę

Zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa płk SOP Paweł Tymiński oraz płk Robert Świątek wręczyli Odznakę Honorową SOP Panu Januszowi Polkowskiemu, Żołnierzowi Oddziału Dyspozycyjnego ,,B” Kedywu Okręgu Warszawa AK.

Pan Janusz Polkowski ps. "Sójka" urodził się  w 1926 roku w Warszawie. Przed wojną należał do 77. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej i był włączony do pogotowia harcerskiego w Hufcu Ochota. W konspiracji działał od stycznia 1942 roku, początkowo w Oddziale Saperów Praskich. Od 1943 roku służbę kontynuował w Kedywie (Kierownictwo Dywersji – elitarne oddziały Armii Krajowej) Oddział Dyspozycyjny ,,B’’ sekcja ,,Chmury”. Oddział ten w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego służył w Oddziale Osłony Sztabu Komendy Okręgu Warszawskiego (Komendant Okręgu Warszawskiego AK-Antoni Chruściel ps. Monter)

Żołnierze Oddziału pełnili służbę do końca Powstania Warszawskiego, wielokrotnie wykazując się męstwem i olbrzymią odwagą. Pomimo poniesionych strat Oddział wytrwał do końca Powstania, poddając się razem z dowódcą - generałem Antonim Chruścielem.

Służba Ochrony Państwa jest spadkobiercą tradycji Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej. Postawa żołnierzy Oddziału jest wzorem i inspiracją dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz buduje jej tożsamość.

Komendant SOP przyznał Odznakę Honorowa SOP także Pani Alicji Przybylskiej, Żołnierzowi Oddziału Dyspozycyjnego ,,B’’ Kedywu Warszawa AK.

https://www.sop.gov.pl/pl/aktualnosci/419,Odznaka-Honorowa-SOP-dla-Niezwyklego-Czlowieka.html

do góry