Obchody Święta Narodowego 3 Maja

W Warszawie odbyły się uroczystości, które uczciły rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 20 rocznicę przystąpienia Polski do NATO i 15 rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa odpowiadali za zapewnienie bezpieczeństwa osób ochranianych, biorących udział w uroczystości. Swoje zadania wykonaliśmy z najwyższą starannością.

W defiladzie odbywającej się pod hasłem ,,Silni w sojuszach" wzięli udział funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa.

do góry