Spotkanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Ochrony Osób (APPS)

W siedzibie Służby Ochrony Państwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Służb Ochrony Osób (Association of Personal Protection Services), w którym wzięły udział delegacje z Australii, Izraela, Kanady i Wielkiej Brytanii. Organizacja skupia funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie z 50 krajów na całym świecie. W ramach stowarzyszenia działają cztery Grupy robocze. Służba Ochrony Państwa jest liderem jednej z nich. Celem spotkania było opracowanie standardów ochrony najważniejszych osób w państwie w czasie wizyt zagranicznych. W podsumowaniu wyodrębniono sześć elementów, mających istotne znaczenie dla prowadzenia działań ochronnych.

do góry