Tactical Prison Rescue 2019 - przygotowujemy najlepszych na najgorsze…

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa uczestniczyli w prestiżowych zawodach ratownictwa taktycznego "Tactical Prison Rescue 2019", które odbyły się we Wrocławiu. We wspólnych działaniach wzięli udział także funkcjonariusze specjalistycznej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, Straży Granicznej, CBŚP, CBA, żołnierze Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Żandarmerii Wojskowej i jednostki wojskowej Wojsk Specjalnych AGAT oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu i Grupy Realizacyjnej z wrocławskiej komendy miejskiej.

W tegorocznej edycji funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa współdziałali z Grupą Interwencyjną Służby Więziennej z Warszawy i 12 Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej. Ogromnym sukcesem naszej drużyny było otrzymanie wyróżnienia dla zespołów z największą ilością zdobytych punktów. Zawody są obecnie stałym punktem w kalendarzu jednostek i formacji specjalnych resortów mundurowych w Polsce.

Link do wydarzenia: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-tactical-prison-rescue-2019-zakonczony1

 

do góry