Uroczyste obchody Święta Służby Ochrony Państwa

Uroczyste obchody 95. rocznicy powołania naszej formacji w poczet służb stojących na straży bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej odbyły się 12 czerwca 2019 r. na terenie siedziby Służby Ochrony Państwa.

W dniu poprzedzającym oficjalne obchody Święta Służby Ochrony Państwa, kadra kierownicza, promowani oficerowie oraz nowo przyjęci funkcjonariusze uczestniczyli  we Mszy Świętej w intencji funkcjonariuszy i pracowników. Mszy odprawionej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przewodniczył Biskup Polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek.

Obchody Święta SOP rozpoczęły się złożeniem wieńców pod obeliskiem upamiętniającym funkcjonariuszy BOR, którzy stracili życie na służbie. Hołd poległym oddali; w imieniu Prezydenta RP Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Dariusz Gwizdała, w imieniu Prezesa Rady Ministrów - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Michał Dworczyk, Marszałek Senatu RP Pan Stanisław Karczewski, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbieta Witek wraz z wiceministrem Panem Jarosławem Zielińskim  oraz Komendantem Służby Ochrony Państwa mjr. SOP Pawłem Olszewskim.

Podczas uroczystości, postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy,  32 funkcjonariuszy SOP zostało mianowanych na pierwszy stopień oficerski. Aktu promocji dokonał  Komendant SOP mjr Paweł Olszewski. Następnie 24 nowo przyjętych funkcjonariuszy wypowiedziało słowa roty ślubowania.

W dalszej części uroczystości głos zabrała Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbieta Witek. ,,Serdecznie Wam dziękuję – powiedziała - za Waszą ciężką, odpowiedzialną i często niebezpieczną służbę. Gratuluję wszystkim awansowanym i nowo przyjętym do służby”.

- Istotą naszego zawodu jest służba państwu i najważniejszym obywatelom. To nasz obowiązek, zaszczyt, ale przede wszystkim wyróżnienie - powiedział z kolei Komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski.

W uroczystości udział wzięli również szefowie służb podległych MSWiA, przedstawiciele Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele administracji państwowej, zagranicznych służb oraz duchowieństwa.

Swoją obecnością na uroczystości zaszczyciły nas Rodziny zmarłych funkcjonariuszy oraz weterani: Pani Alicja Przybylska ps. ,,Wejmuta", Pan Janusz Polkowski ps. ,,Sójka" wraz z małżonką, Pani Hanna Rybicka - córka Dowódcy Oddziału Dyspozycyjnego ,,B’’ Kedywu Okręgu Warszawa  AK, który jest wzorcem i inspiracją dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

do góry