Służba Ochrony Państwa objęła honorowym patronatem szkołę im. ppor. Marka Uleryka

Komendant Służby Ochrony Państwa mjr Paweł Olszewski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie mgr Rafał Leśniarek podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy SOP a Szkołą. Zgodnie z zawartymi w dokumencie postanowieniami, współpraca polegać będzie w szczególności na objęciu przez Służbę Ochrony Państwa patronatem o charakterze honorowym. Strony wspólnie i jednomyślnie wyrażają przekonanie, że współpraca ta wzmocni wykonywanie celów dydaktycznych i wychowawczych Szkoły oraz przyczyni się do popularyzowania wiedzy o Służbie Ochrony Państwa, w szczególności jej zadaniach, charakterze służby, jak również kultywowanych przez tę służbę tradycjach. Komendant SOP oraz Dyrektor Szkoły wyrazili satysfakcję z zawartego porozumienia oraz nadzieję na owocną i obustronną współpracę.

Podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie Służby Ochrony Państwa młodzież ze Szkoły im. ppor. Marka Uleryka mogła poznać specyfikę naszej służby oraz zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym w trakcie działań ochronnych.  W Sali Tradycji Służby Ochrony Państwa uczniowie zapoznali się z genezą powstania w 1924 r. Brygady Ochronnej oraz transformacją kolejnych formacji ochronnych do czasów współczesnych, a także faktem przejęcia w 2017 r.  tradycji Oddziału Dyspozycyjnego ,,B” Kedywu Okręgu Warszawa AK.

Podporucznik Marek Uleryk w 2003 roku został oficerem Biura Ochrony Rządu. Chronił prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Kaczyńskiego, a później Pierwszą Damę Marię Kaczyńską. Był osobą bardzo cenioną przez przełożonych i lubianą przez kolegów. W 2010 roku stracił życie na służbie podczas lotu do Smoleńska. W 2016 roku został ogłoszony patronem Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie, do której uczęszczał.

 

do góry