Komendant SOP podpisał porozumienie z PAŻP

Komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski oraz Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy SOP a PAŻP. Określa ono zasady wymiany informacji o zdarzeniach mających wpływ na płynność i bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych statków powietrznych o statusie HEAD.

 

 

 

do góry