Uroczysta promocja oficerska w SOP

31 lipca 2019 r., w przededniu 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyła się na dziedzińcu Belwederu promocja na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Aktu mianowania dokonał Komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski.

Swoją obecnością zaszczycili nas Prezydent RP Pan Andrzej Duda, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbieta Witek, a także wiceministrowie MSWiA – Pan Jarosław Zieliński i Pan Sylwester Tułajew, Pani Maria Alicja Przybylska ps. ,,Wejmuta”- żołnierz Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej, , Pani Hanna Rybicka – córka Dowódcy Oddziału Dyspozycyjnego ,,B” Kedywu Okręgu Warszawa AK oraz komendanci Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

Podczas uroczystości Prezydent RP Pan Andrzej Duda, wręczył Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości Pani Marii Alicji Przybylskiej, żołnierzowi AK, nadany na wniosek Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek.   

Przed uroczystością Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbieta Witek wspólnie z Komendantem Służby Ochrony Państwa odwiedzili Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie oddali cześć Żołnierzom Oddziału Dyspozycyjnego ,,B” Kedywu Okręgu Warszawa AK, którego tradycje dziedziczy dziś Służba Ochrony Państwa. Złożono też wieniec w siedzibie SOP przed obeliskiem upamiętniającym oficerów Biura Ochrony Rządu, którzy stracili życie służąc Ojczyźnie.

Uroczystą promocję poprzedziła msza święta w intencji funkcjonariuszy promowanych na pierwszy stopień oficerski.

do góry