Obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zabezpieczyli obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w których udział brali przedstawiciele najwyższych władz państwowych.

W dniu 1 sierpnia 2019 r., w obecności Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek, Komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski wraz z zastępcami oddali hołd Powstańcom Warszawskim, składając kwiaty przed kwaterą Żołnierzy Oddziału Dyspozycyjnego ,,B” Kedywu Okręgu Warszawa AK na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Służba Ochrony Państwa odwołuje się do tradycji Armii Krajowej. Szczególne miejsce ma w niej Oddział Dyspozycyjny ,,B” Kedywu Okręgu Warszawa AK, którego jest spadkobiercą. W swojej bogatej karcie powstańczej, żołnierze Kedywu B realizowali między innymi zadania Oddziału Osłonowego Dowódcy Powstania gen. Antoniego Chruściela „Montera” oraz strzegli Kwatery Głównej Komendanta Okręgu Warszawa AK. Te zadania oraz szereg idei przyświecających bohaterom Powstania Warszawskiego są wyjątkowo bliskie sercom i przekonaniom funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

do góry