76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia Komendant Służby Ochrony Państwa, mjr SOP Paweł Olszewski oddał hołd Powstańcom Warszawskim, składając kwiaty przed kwaterą Żołnierzy Oddziału Dyspozycyjnego ,,B” Kedywu Okręgu Warszawa AK na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

W przeddzień 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski w obecności Pana Jarosława Filipowicza – syna Pana Jerzego Filipowicza ps. ,,Pogoń”– podpisał umowę o przyjęciu prywatnych pamiątek do Sali Tradycji SOP po najmłodszym żołnierzu Oddziału Dyspozycyjnego ,,B” Kedywu Okręgu Warszawa AK.

Wśród przekazanych pamiątek znalazły się m.in.: rękopis wspomnień Pana Jerzego Filipowicza wydany, jako książka pt. ,,Miałem wtedy 14 lat” liczne dokumenty i odznaczenia oraz plecak wojskowy niemieckiego żołnierza. Swoistego rodzaju ciekawostkę stanowi zeszyt z kupletami śpiewanymi w Obozie Jenieckim Lamsdorf, który Panu Jerzemu Filipowiczowi podarowali współwięźniowie w 25. rocznicę skierowania do obozu.  Pamiątki zostały przekazane za pośrednictwem Stowarzyszenia Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków.

do góry