Porozumienie SOP z ŻW

Komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch podpisali porozumienie zawierające organizację i formy współdziałania Służby Ochrony Państwa i Żandarmerii Wojskowej.

Zgodnie z zawartymi w dokumencie postanowieniami współpraca obejmować będzie w głównej mierze podnoszenie kwalifikacji żołnierzy i funkcjonariuszy oraz zapewnienie skutecznych działań obu służb przy realizacji zadań służbowych.

do góry