13. rocznica śmierci ppor. Bartosza Orzechowskiego

W ramach obchodów 13. rocznicy śmierci ppor. Bartosza Orzechowskiego, Komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski wraz z Zastępcami oraz kadrą kierowniczą złożyli kwiaty i zapalili znicze przed obeliskiem upamiętniającym funkcjonariuszy BOR, którzy oddali życie służąc Ojczyźnie.

Ppor. Bartosz Orzechowski poniósł śmierć w zamachu terrorystycznym na Ambasadora RP w Iraku. Jego heroiczna postawa stanowi dla wszystkich funkcjonariuszy SOP wzór do naśladowania i jest stale aktualna w naszej pamięci.

Cześć Jego Pamięci!

do góry