Zabezpieczenie udziału osób ochranianych w uroczystości Beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej

W dniu 12 września br. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. W uroczystości udział wzięli m.in: Prezydent RP wraz z Małżonką, Marszałek Sejmu RP i Marszałek Senatu RP oraz Prezes Rady Ministrów.

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa odpowiedzialni byli za zapewnienie  bezpieczeństwa osobom ustawowo chronionym, biorącym udział w tym szczególnym wydarzeniu. Wykazując się pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem, zrealizowali swoje zadania na najwyższym poziomie.

 

 

do góry