Porozumienie Służby Ochrony Państwa ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości

Komendant Służby Ochrony Państwa, mjr SOP Paweł Olszewski oraz Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, gen. dr Marcin Strzelec podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumencie, współpraca realizowana będzie w szczególności w obszarze dydaktycznym, jak również działalności doradczej i eksperckiej.

 

do góry