Służba Ochrony Państwa z głębokim żalem pożegnała długoletniego pracownika, Śp. Aleksandrę Ulfig

Śp. Aleksandra Ulfig w 1994 roku rozpoczęła pracę w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, następnie w Biurze Ochrony Rządu i Służbie Ochrony Państwa. Od 2001 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA SOP.

Uroczystości żałobne odbyły się w dniu 13 grudnia br. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Skierniewicach.

 Pracownicy i funkcjonariusze SOP składają najszczersze kondolencje pogrążonej w smutku rodzinie.

do góry