Szkolenie wysokościowe

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa w ramach szkoleń specjalistycznych uczestniczyli w dwutygodniowym szkoleniu wysokościowym, gdzie poszerzali wiedzę oraz zdobywali umiejętności w zakresie wykorzystania sprzętu wspinaczkowego. Doskonalili techniki zjazdu na linie, tzw. fast rope, zasady prowadzenia asekuracji i autoasekuracji, a także wiązanie węzłów niezbędnych w pracach na wysokości oraz budowę stanowisk zjazdowych.

Szkolenie stanowiło istotny element w podnoszeniu umiejętności funkcjonariuszy SOP w ramach realizowanych zadań służbowych.

do góry