Betlejemskie Światło Pokoju w Służbie Ochrony Państwa

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego przekazali Służbie Ochrony Państwa Betlejemskie Światło Pokoju.

Tradycja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju ma już 30 lat. Światło symbolizujące wartości pokoju i braterstwa, tradycyjnie zapalane jest w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Przesłanie, które towarzyszy jego tegorocznej wędrówce brzmi: „Światło Nadziei”.

Podziękowanie za przekazane Światło oraz serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności na ręce Harcerzy złożył Zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa, płk SOP Krzysztof Król.

do góry