12. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

 

 

płk Jarosław FLORCZAK „Florek” przygodę z mundurem rozpoczął 26 października 1989 r. w 103 Pułku Lotniczym. Do służby w Biurze Ochrony Rządu powołany został 10 października 1991 r. Od tego czasu wykonywał obowiązki służbowe na wielu stanowiskach wymagających zaangażowania, zdecydowania oraz odpowiedzialności. Z dniem 14.08.1998 r. został mianowany na stopień podporucznika Biura Ochrony Rządu.

Podczas swojej długoletniej służby, realizował zadania związane z ochroną najważniejszych osób w Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. był dowódcą grupy ochronnej Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Swoją służbę pełnił zawsze z poświęceniem, posiadał umiejętność podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach wymagających szybkiego działania. Za osiągnięcia w służbie był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi w 2005 r. Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny, został pośmiertnie mianowany na stopień pułkownika, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony Odznaką Honorową Biura Ochrony Rządu. Prywatnie był wielkim pasjonatem sportu, szczególnie siatkówki.

mjr Dariusz Michałowski „Moskwa” służbę rozpoczął 25 sierpnia 1994 r. jako kadet Szkoły Chorążych Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Logistyki. Do służby w Biurze Ochrony Rządu wstąpił 7 kwietnia 1997r.

Pasjonował się techniką wojskową, ceniąc wysoko tradycje munduru i oręża żołnierza polskiego. Jego pasją stała się również lekkoatletyka, w szczególności  bieganie długodystansowe. Bardzo wysoka sprawność fizyczna i  perfekcyjna znajomość dwóch języków obcych przyczyniły się do skierowania go do wykonywania obowiązków służbowych w grupach ochronnych Prezydentów RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego oraz tragicznie zmarłego Pana Lecha Kaczyńskiego.

Za profesjonalizm podczas realizacji obowiązków służbowych był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi w 2005 r. Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny został pośmiertnie mianowany na stopień majora, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony Odznaką Honorową Biura Ochrony Rządu.

kpt. Paweł Janeczek „Janosik” swoją drogę służbową rozpoczął 18 listopada 1993 r. jako policjant w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Do służby w Biurze Ochrony Rządu powołany został 5 stycznia 1998 r. Jego pasją były sporty walki. Legitymował się wszechstronnym wyszkoleniem specjalistycznym, w tym również spadochronowym. Był jednym z pierwszych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu skierowanym do wykonywania zadań w strefie działań wojennych na terenie Iraku.

Jako adiutant Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego, towarzyszył mu nieodłącznie do końca swojej służby. Zawsze zaangażowany, oddany oraz odpowiedzialny. Osobistą postawą oraz profesjonalizmem zyskał uznanie wśród przełożonych. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in. Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” w 2005 r. Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny został pośmiertnie mianowany na stopień kapitana, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony Odznaką Honorową Biura Ochrony Rządu.

por. SOP Piotr Nosek „Nochal” przygodę z mundurem rozpoczął 4 maja 1995 r. Do służby w Biurze Ochrony Rządu powołany został 15 października 1997 r. Jego wzorowa postawa, zaangażowanie oraz odpowiedzialność pozwoliły na skierowanie go do realizacji najważniejszych zadań w BOR związanych z ochroną Prezydentów i Premierów Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas wieloletniej służby, wyróżniał się ciągłym dążeniem do podnoszenia swoich kwalifikacji. Przejawiał również inicjatywę w podejmowanych działaniach, wykazując się samodzielnością oraz odpowiedzialnością. Pasjonat sportu, propagator aktywności fizycznej, instruktor strzelectwa sportowego oraz wschodnich sztuk walki.

Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny został pośmiertnie mianowany na stopień porucznika, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony Odznaką Honorową Biura Ochrony Rządu.

ppor. Marek Uleryk „Ulek” służbę w Biurze Ochrony Rządu rozpoczął 1 września 2003 r. Jego postawa, pełna zaangażowania i inicjatywy sprawiła, że w opinii przełożony stanowił wzór do naśladowania. Realizował zadania ochronne wobec Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Pana Lecha Kaczyńskiego. W ostatnich latach był oficerem ochrony Pierwszej Damy-Małżonki Prezydenta RP Pani Marii Kaczyńskiej.

Jego największą pasją życiową było spadochroniarstwo, pasjonował się również narciarstwem i ratownictwem wysokościowym. Był wielokrotnym medalistą w pływaniu, strzelaniu i skokach spadochronowych na celność lądowania. Wykonał łącznie ponad 1600 skoków. Interesował się również swobodnym nurkowaniem. W rodzinnym Dziewierzewie (woj. kujawsko-pomorskie) został patronem Zespołu Szkół, którego był absolwentem.

Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny został pośmiertnie mianowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony Odznaką Honorową Biura Ochrony Rządu.

ppor. Artur Francuz służbę w Biurze Ochrony Rządu rozpoczął 1 lutego 1995 r. Jego ścieżka zawodowa od samego początku związana była z komórką organizacyjną do spraw transportu. Jako jeden z najbardziej doświadczonych kierowców, przez wiele lat, realizował zadania w grupach ochronnych. Dodatkowo, w okresie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Prezydenta RP na Uchodźctwie Pana Ryszarda Kaczorowskiego był jego osobistym adiutantem. Z taką też misją udał się wraz z nim w ostatnią podróż do Smoleńska.

Przez przełożonych był oceniany jako funkcjonariusz wzorowo wykonujący obowiązki. Podczas realizacji zadań, odznaczał się samodzielnością i odpowiedzialnością. Chętnie podejmował się nowych wyzwań, przejawiał inicjatywę w działaniu.

Za swoja postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny został pośmiertnie mianowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony Odznaką Honorową Biura Ochrony Rządu.

ppor. Jacek Surówka „Płetwa” służbę w Biurze Ochrony Rządu rozpoczął 1 października 2002 r. Jego wszechstronne zainteresowania sprawiły, iż był osobą niezwykle rozpoznawalną. Z wykształcenia plastyk, jednak pasją jego były sporty walki, nurkowanie, spadochroniarstwo oraz języki obce. Człowiek o wielkim sercu. Społecznik. Pomimo wielu zajęć i obowiązków, każdą wolną chwilę poświęcał na pracę z dziećmi wymagającymi opieki specjalnej.

Z powierzanych obowiązków służbowych, zawsze wywiązywał się w stopniu wzorowym, prezentując bardzo wysoką kulturę osobistą oraz dbałość o rozwój osobisty. Jego postawa pozwalała przełożonym na stawianie przed nim zadań wykraczających poza zakres obowiązków.  Doskonale radził sobie w sytuacjach nietypowych, gdy nie wystarczały standardowe procedury postępowania.

Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny został pośmiertnie mianowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony Odznaką Honorową Biura Ochrony Rządu.

ppor. Agnieszka Pogródka -Węcławek w 1998 r. rozpoczęła pracę w Biurze Ochrony Rządu jako pracownik cywilny, a 30 marca 2002 r. została mianowana funkcjonariuszem. Zakres         jej codziennych obowiązków był nieodłącznie związany z realizacją zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na pokładach samolotów specjalnych. Powierzane przez przełożonych zadania realizowała z zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Chętnie podejmowała się wykonywania dodatkowych, nowych obowiązków, wykazując się samodzielnością oraz inicjatywą. Jej wysoka kultura osobista pozwalała na realizację zadań wobec najważniejszych osób w państwie na najwyższym poziomie.

Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny została pośmiertnie mianowana na pierwszy stopień oficerski podporucznika, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniona Odznaką Honorową Biura Ochrony Rządu.

ppor. Paweł Krajewski „Krajan” 24 stycznia 1996 r. rozpoczął służbę w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z dniem 1 października 2002 r. został mianowany funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu.

Był wielkim społecznikiem, bardzo silnie zaangażowanym w pracę drużyn harcerskich, za co uhonorowany został pośmiertnym mianowaniem na stopień harcmistrza Związku Harcerstwa Polskiego oraz Złotym Krzyżem zasługi dla ZHP. Jego pasją były również skoki spadochronowe i wspinaczka skałkowa. Posiadał uprawnienia instruktora ratownictwa z powietrza.

Był funkcjonariuszem wysoce zdyscyplinowanym i dyspozycyjnym. Bardzo angażował się w realizację powierzonych zadań, wykazując przy tym wysoki profesjonalizm. Doskonale radził sobie w sytuacjach nietypowych, wymagających podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Był odporny na stres, umiejętnie dostosowywał działania do dynamicznie zmieniających się warunków służby. Od 2006 r. realizował zadania z zakresu ochrony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego.

Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny został pośmiertnie mianowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony Odznaką Honorową Biura Ochrony Rządu.

do góry