Funkcjonariusze SOP na szkoleniu realizowanym przez Filię AWF w Białej Podlaskiej

W dniach 21-25.03 br. funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa brali udział w szkoleniu pt. „Metodyka Szkoleń”, które realizował Pełnomocnik Dziekana ds. Służb Mundurowych Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, dr Paweł Różański.

Szkolenie stanowiło jeden z istotniejszych elementów podnoszenia kwalifikacji instruktorów Służby Ochrony Państwa. Składało się ono z dwóch etapów. Pierwszy odbył się w Ośrodku Szkolenia Służby Ochrony Państwa w Raduczu i obejmował teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki nauczania. Kolejny to wizyta w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju AWF w Białej Podlaskiej, gdzie uczestnicy zapoznali się z możliwościami uczelni w zakresie realizacji projektów badawczych z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. Dodatkowo na pływalni AWF mogli w ramach szkolenia praktycznego doskonalić pływanie użytkowe i ekstremalne.

Podczas szkolenia funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa poznali między innymi metody działań szkoleniowych i wychowawczych, sposoby oddziaływania pedagogicznego na osoby szkolone. Zdobyta wiedza wzbogaci instruktorów poszerzając ich umiejętności w zakresie metodyki szkoleń i praktycznego jej wykorzystania podczas prowadzenia szkoleń w formacji.

Uprzejmość Prorektora AWF prof. Jerzego Sadowskiego i Dziekana Wydziału WF i Zdrowia – dr hab. prof. AWF Huberta Makaruka pozwoliły uczestniczyć w niezwykle wartościowym szkoleniu, a także wzajemną wymianę spostrzeżeń i doświadczeń, w tym również w zakresie dalszej współpracy.

do góry