Zabezpieczenie 14. edycji konsultacji między rządami Polski i Hiszpanii

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zgodnie z ustawowymi zadaniami zrealizowali zabezpieczenie 14. edycji konsultacji między rządami Polski i Hiszpanii, która odbyła się 27 lipca br.  w Warszawie a jej głównym celem jest umocnienie współpracy politycznej i gospodarczej obu państw

Sprawne i skuteczne przygotowanie oraz koordynacja działań ochronnych we współpracy z innymi służbami, pozwoliły zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa osobom ochranianym uczestniczącym w tym przedsięwzięciu. Funkcjonariusze SOP jak zawsze wykazali się pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem realizując swoje zadania na najwyższym poziomie.

do góry