78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia to szczególny i wyjątkowy dzień, gdyż 78 lat temu rozpoczął się w Warszawie wielki zryw powstańczy. Jak co roku funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zabezpieczyli obchody kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w których udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych.

Komendant Służby Ochrony Państwa, ppłk SOP Paweł Olszewski oddał hołd Powstańcom Warszawskim w Godzinę „W” przy Pomniku „Gloria Victis”. Złożył również wieniec na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach pod Pomnikiem Saperów Praskich Armii Krajowej, z których następnie został utworzony Oddział Dyspozycyjny ,,B” Kedywu Okręgu Warszawa AK. Oddział ten jako jeden z pierwszych, już o godzinie 16.40 rozpoczął działania bojowe realizując wyznaczone zadanie zajęcia kwartału ulic Świętokrzyska – Rysia i zdobywając Hotel „Victoria”, w  którym od godziny 17.00 swój sztab ulokował płk „Monter”.

W swojej bogatej karcie powstańczej, żołnierze Kedywu B realizowali między innymi zadania Oddziału Osłonowego Dowódcy Powstania gen. Antoniego Chruściela „Montera” oraz strzegli Kwatery Głównej Komendanta Okręgu Warszawa AK.

Tradycje Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK kultywuje Służba Ochrony Państwa. Godna podziwu postawa polskich Bohaterów, dla których wolność ojczyzny, honor, męstwo i odwaga były najwyższymi wartościami, stanowi wzór do naśladowania dla funkcjonariuszy formacji.

Jednocześnie uroczyście złożono wieńce na grobach poległych w trakcie Powstania Warszawskiego żołnierzy Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK - kpt. Adama Dąbrowskiego ps. „Puti”, ppor. Józefa Łapińskiego ps. „Chmura”, kpr. pchor. Oresta Fedoreńko ps. „Fort”, strz. Ryszarda Jabłonowskiego ps. „Wawrek” oraz zmarłego po wojnie dowódcy oddziału, ppłk. Ludwika Witkowskiego Cichociemnego ps. „Kosa”.

Cześć i Chwała Bohaterom!

do góry