Informacje dla kandydatów

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA
 • Aktualnie prowadzony jest nabór do służby przygotowawczej w Służbie Ochrony Państwa na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku ( Dz. U. z 2021 r. poz. 575 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 poz. 610), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 poz. 464)
  >>> Rozporządzenie w sprawie postepowania kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 610) <<<                                          >>> Rozporządzenie w sprawie postepowania kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2019 poz. 464) <<<
 • Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w formie konkursu i rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby kompletu dokumentów według poniższego wykazu:
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podanie o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby - uprzejmie prosimy o wypełnienie kwestionariusza pełnymi zdaniami; >>> załącznik do pobrania <<<
 • wypełniona i podpisana ankieta w kierunku zakażenia wirusem SARS-COV-2;>>>załącznik do pobrania<<<
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
  (w tym bezwzględnie świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości - jeśli posiada);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie;
 • kserokopie dokumentów innych niż wymienione w rozporządzeniu, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów, w tym m.in.:
 • 2 kolorowe fotografie o wymiarach 2,5cm x 3,5cm na jasnym tle w ciemnym garniturze, białej koszuli i krawacie;
 • CV wraz z listem motywacyjnym;
 • kopia odpisu skróconego aktu urodzenia;
 • kopie odpisów skróconego aktu urodzenia dzieci kandydata/(-tki);
 • kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa;
 • kopia książeczki wojskowej zawierająca stronę ze zdjęciem, stronę informującą o posiadanej kategorii zdrowia, stronę informującą o stosunku do powszechnego obowiązku obrony (o ile kandydat/ka jest objęty/a ewidencją wojskową).


 
Wymagany komplet dokumentów należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
 
Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38; 00-463 Warszawa
 
Informacje telefoniczne dotyczące procesu rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu:

22 606 51 25 lub 22 606 51 94 - kandydaci ze służb mundurowych

          22 606 53 72 lub 22 606 51 49 -  kandydaci cywilni i żołnierze zawodowi

 

do góry