Zapewniliśmy bezpieczeństwo podczas III Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej

Ostatnie tygodnie w Służbie Ochrony Państwa, upłynęły pod hasłem przygotowań, a także mobilizacji sił i środków do zabezpieczenia III Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej.

12 i 13 lipca SOP realizowała zabezpieczenie kilkunastu delegacji zagranicznych przebywających jednocześnie w Warszawie. Bardzo istotnym elementem tak dużych operacji jest koordynacja działań SOP ze służbami współdziałającymi, takimi jak: Policja, Straż Pożarna, służby medyczne lub Straż Marszałkowska. Przy organizacji tego przedsięwzięcia ochronnego przyjęto założenia transportowe, które poza zapewnieniem najwyższego stopnia bezpieczeństwa, miały również nie przysparzać mieszkańcom Stolicy nadmiernych utrudnień w ruchu ulicznym.

Realizacja zadań w tle 550. rocznicy polskiego parlamentaryzmu, to zaszczyt dla SOP i ogromna satysfakcja z udziału w wydarzeniach o znaczeniu historycznym dla Rzeczypospolitej Polskiej.

do góry