Funkcjonariusze SOP zabezpieczyli uroczystości w przeddzień 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Funkcjonariusze SOP zabezpieczyli uroczystości w przeddzień 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W przeddzień 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich odbyły się uroczystości upamiętniające warszawski zryw powstańczy, w których udział wzięli m. in. powstańcy warszawscy, przedstawiciele władz państwowych oraz przedstawiciele służb mundurowych, w tym Zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa – płk SOP Krzysztof Król.

Funkcjonariusze SOP zabezpieczyli udział osób ochranianych w w/wym. uroczystościach oraz uczcili pamięć o powstańczym zrywie warszawskim.

do góry