Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Dostawa obuwia: półbuty służbowe funkcjonariusza, trzewiki letnie i zimowe, obuwie sportowe, półbuty funkcjonariusza, trzewiki zimowe funkcjonariusza oraz obuwie profilaktyczne 4/2019/ZP Powyżej 144 tys. euro 18813000-1, 12.04.2019 10:00
Usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia zleconego funkcjonariuszy i pracowników Służby Ochrony Państwa 10/2019/ZP poniżej 144 tys. euro 55300000-3; 55100000-1 10.04.2019 10:30
Dostawa środków czystości dla Służby Ochrony Państwa 19/2019/ZP poniżej 144 tys. euro
Remont budynku nr 9 wraz z wymianą dachu i utylizacją azbestu w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn oraz budynku nr 8 w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn 23/2019/ZP poniżej 5548 tys. euro
wynajem elementów infrastruktury ośrodka doskonalenia techniki jazdy wraz z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom kursu 1/2019/ZP poniżej 144 tys. euro 70220000-9; 55320000-9; 55100000-1 21.01.2019 10:30
Dostawa umundurowania oraz odzieży wierzchniej 73/2018/ZP Powyżej 144 tys. euro 35812000-9 12.02.2019 10:00
Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Służby Ochrony Państwa przez kierowców SOP w sieci stacji paliw za pomocą kart obrotu bezgotówkowego na terenie całego kraju w latach 2019 - 2022 2/2019/ZP Powyżej 144 tys. euro 09132100-4; 09134220-5 07.03.2019 10:00
Dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do pojazdów 6/2019/ZP poniżej 144 tys. euro 34351100 - 3, 34352200 - 1 11.03.2019 10:00
Dostawa 4 kpl. wykrywaczy materiałów wybuchowych 20/2019/ZP poniżej 144 tys. euro 34990000-3 29.05.2019 10:00
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Służby Ochrony Państwa w m. Warszawa, Raducz i Gdańsk 7/2019/ZP Powyżej 144 tys. euro 09300000-2 10.05.2019 10:00

Wybierz Strony

  • Poprzedni
  • / 7
  • Następny
do góry