Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Dostawa obuwia: trzewików letnich, trzewików zimowych, półbutów funkcjonariusza, trzewików zimowych funkcjonariusza, trzewików roboczych, obuwia profilaktycznego i obuwia dielektrycznego 1/2017/ZP powyżej 135 tys. euro 18813000-1 , 18830000-6
Dostawa aplikacji kadrowo-płacowej 51/2016/ZP poniżej 134 tys. euro 48000000-8, 48219300-9, 48214000-1, 48170000-0
Dostawa obuwia: trzewików letnich i zimowych 52/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 18813000-1
Przebudowa sieci wodociągowej i ppoż. w ob. Podchorążych 38 w Warszawie - II etap 50/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 45231300-8, 45232150-8
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: kurtki ubrania ochronnego z ocieplaczami, spodnie ochronne z ocieplaczami, mundury polowe letnie i zimowe, koszulo-bluzy polowe, bluzy i spodnie kombine 2/2017/ZP powyżej 135 tys. euro 35812000-9 , 18332000-5 , 18223200-0 , 18234000-8 , 18100000-0 , 18110000-3 , 18114000-1
Dostawa ogumienia trakcyjnego zimowego do samochodów 48/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 34351100-3
Dostawa 8 szt. samochodów osobowych powyżej 5 miejsc 47/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 34110000-1
Dostawa serwerów, urządzeń sieciowych oraz systemu do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji 43/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 48820000-2, 32420000-3, 30214000-2
Dostawa sprzętu łączności 42/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 32200000-5, 32236000-6, 31710000-6
Dostawa pojazdu specjalnego RSK 39/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 35412500-0

Wybierz Strony

  • Poprzedni
  • / 52
  • Następny
do góry