Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Zakup spektrometru (analizatora cieczy i ciał stałych) 1 kpl. 14/2018/ZP poniżej 144 tys. euro 38431000-5 05.06.2018 10:00
Zakup spektrometru (analizatora cieczy i ciał stałych) - 1kpl. 25/2018/ZP poniżej 144 tys. euro 38431000-5 23.07.2018 10:00
Dostawa ciągnika z naczepą do transportu pojazdów 12/2018/ZP powyżej 144 tys. euro 34133000-8, 34223100-7 23.07.2018 11:00
Dostawa dwóch wykrywaczy materiałów wybuchowych 26/2018/ZP poniżej 144 tys. euro 34990000-3 14.08.2018 10:30
Zakup spektrometru (analizatora cieczy i ciał stałych) - 1kpl. 31/2018/ZP poniżej 144 tys. euro 38431000-5 27.08.2018 10:00
Usługa opracowania dokumentacji projektowej remontu budynku nr 8 i przebudowy bloku nr 1 zlokalizowanych w miejscowości Raducz 22/2018/ZP poniżej 144 tys. euro 71220000-6, 71320000-7 02.08.2018 10:30
Dostawa samochodu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 t. 43/2018/ZP poniżej 144 tys. euro 34134100-6 01.10.2018 10:30
Dostawa dwóch samochodów osobowych 44/2018/ZP poniżej 144 tys. euro 34110000-1 02.10.2018 10:30
Dostawa 4 kpl. Mobilnych Podróżnych Zestawów Telewizji Ochronnej 51/2018/ZP poniżej 144 tys. euro 32323500-8; 34971000-4; 42961100-1; 35121700-5 11.10.2018 10:00
Dostawa dwóch samochodów osobowych 61/2018/ZP poniżej 144 tys. euro 34110000-1 22.10.2018 10:30

Wybierz Strony

do góry