Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Dostawa środków czystości dla Służby Ochrony Państwa 4/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 33760000-5; 3374110-7; 39800000-0; 33700000-7 17.05.2021 11:00
Dostawa czterech samochodów osobowych powyżej 5 miejsc. 16/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 34100000-8, 34110000-1, 34115000-6 15.10.2021 11:00
Dostawa ogumienia trakcyjnego zimowego i całorocznego do pojazdów SOP 18/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 34351100-3, 34352200-1, 34352100-0, 34352000-9 19.10.2021 10:00
Dostawa środków techniki ochronnej oraz innych urządzeń do systemu sygnalizacji włamania i napadu, dostawę środków techniki ochronnej oraz innych elementów i urządzeń a także kart dla systemu kontroli dostępu. 19/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 35120000-1, 35121700-5, 31711100-4, 35125300-2, 32323500-8, 31711000-3, 31351000-1 26.10.2021 10:00
Dostawa ogumienia trakcyjnego zimowego i całorocznego do pojazdów SOP 23/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 34351100-3, 34352200-1, 34352100-0, 34352000-9 17.11.2021 10:00
Dostawa ogumienia trakcyjnego i całorocznego do pojazdów SOP. 5/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 34351100-3, 34352200-1, 34352100-0, 34352000-9 04.04.2022 12:00
Dostawa 2 szt. podnośników warsztatowych 4/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 42413000-4 30.03.2022 10:00
Dostawa analizatorów płynów. 22/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 38434000-6 - Analizatory 25.05.2022 10:00
Dostawa oprogramowania - aplikacja płacowa 18/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 48000000-8, 48611000-4 06.06.2022 11:00
do góry