Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Dostawa dwóch samochodów osobowych 46/2018/ZP powyżej 144 tys. euro 34110000-1, 34113000-2 05.11.2018 10:00
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ob. Podchorążych 38 w Warszawie - II etap 62/2018/ZP poniżej 443 tys. euro 45231300-8, 45232410-9 31.10.2018 11:00
Dostawa umundurowania oraz odzieży wierzchniej 73/2018/ZP powyżej 144 tys. euro 35812000-9 12.02.2019 10:00
wynajem elementów infrastruktury ośrodka doskonalenia techniki jazdy wraz z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom kursu 1/2019/ZP poniżej 144 tys. euro 70220000-9; 55320000-9; 55100000-1 21.01.2019 10:30
do góry