Wyszukiwarka
Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Dostawa samochodów 7/2024/ZP powyżej 143 tys. euro 34100000-8 - kod główny: pojazdy silnikowe, 34110000-1 - samochody osobowe, 34115000-6 – inne samochody pasażerskie, 34114000-9 - pojazdy specjalne, 34144000-8 - pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania. 18.04.2024 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, serwerów i akcesoriów oraz telefonów komórkowych 11/2024/ZP powyżej 143 tys. euro 30236000-2, 32250000-0,48820000-2, 48821000-9, 32420000-3, 32422000-7, 30213300-8, 30213100-6, 30232100-5, 13.05.2024 11:00
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych w latach 2024-2025 12/2024/ZP poniżej 143 tys. euro 15511210-8, 15544000-3, 15551300-8, 15530000-2, 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5, 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131130-5, 15131135-0, 15600000-4, 15800000-6, 03220000-9, 15300000-1, 15221000-3, 15851000-8 19.04.2024 11:00
Dostawa autobusu powyżej 20 miejsc oraz dostawa autobusu do 20 miejsc 13/2024/ZP powyżej 143 tys. euro 34100000-8 - pojazdy silnikowe; 34121000-1 - Autobusy i autokary; 34120000-4 - Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób. 27.05.2024 11:00
Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego 14/2024/ZP poniżej 143 tys. euro 32200000-5, 32344000-6 10.05.2024 11:00
Dostawa urządzeń do systemów techniki ochronnej 16/2024/ZP powyżej 143 tys. euro 30231300-0 – Monitory ekranowe, 32323500-8 – Urządzenia do nadzoru wideo, 30214000-2 – Stacje robocze, 30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy, 35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa, 30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów, 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami, 32420000-3 - Urządzenia sieciowe, 32422000-7 - Elementy składowe sieci, 31682530-4 – Awaryjne urządzenia energetyczne, 31681400-7 – Elektryczne elementy składowe, 31711000-3 – Artykuły elektroniczne, 35121700-5 – Systemy alarmowe, 31680000-6 – Elektryczne artykuły i akcesoria, 30216200-8 – Czytniki kart magnetycznych, 31351000-1 – Elektryczne przewodniki do systemów kontroli dostępu, 31681000-3 – Akcesoria elektryczne, 32552600-3 – Domofony, 32572000-3 – Kabel komunikacyjny, 31213300-5- szafy kablowe, 30234000-8 – Nośniki do przechowywania 03.06.2024 11:00
Dostawa amunicji do broni palnej dla Służby Ochrony Państwa 20/2024/ZP powyżej 443 tys. euro 35330000 Amunicja 19.08.2024 10:00
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego. 22/2024/ZP powyżej 143 tys. euro 35.81.20.00-9, 18.81.30.00-1, 18.22.32.00-0, 18.44.33.20-5, 18.42.50.00-4, 18.42.40.00-7, 18.42.20.00-3, 18.33.00.00-1, 35.81.00.00-5, 35.81.22.00-1, 18.93.60.00-9, 18.92.10.00-1, 18.93.10.00-4, 18.82.00.00-3, 39.22.55.00-0. 24.06.2024 11:00
Dostawa wykrywaczy materiałów wybuchowych, przenośnego skanera RTG, urzadzeń RTG do kontroli bagażu. 18/2024/ZP powyżej 143 tys. euro 38546000-4, 38582000-8 24.06.2024 12:00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2024-2028 24/2024/ZP powyżej 143 tys. euro 64200000-8, 64212000-5, 64211000-8 28.06.2024 11:00

Wybierz Strony

do góry