Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Kompleksowa usługa zagospodarowania odpadów w latach 2022-2023. 2/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 90500000-2 - usługi związane z odpadami, 90510000-5 - usuwanie i obróbka odpadów, 90511000-2 - usługi wywozu odpadów, 90512000-9 - usługi transportu odpadów, 90514000-3 - usługi recyklingu odpadów, 90533000-2 - usługi gospodarki odpadami. 08.03.2022 10:00
Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego 6/2022/ZP powyżej 140 tys. euro 32200000-5, 32236000-6, 32344000-6, 32552420-7, 32270000-6, 32344000-6 26.04.2022 11:00
USŁUGI SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO - zakup kart dostępu do infrastruktury sportowej podmiotów zewnętrznych. 7/2022/ZP poniżej 130 tys. euro 92610000-0 26.04.2022 10:00
Sukcesywna dostawa materiałów branży budowlanej, materiałów branży elektrycznej, materiałów branży hydraulicznej i sanitarnej 8/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 44110000-4, 44111000-1, 44190000-8, 31000000-6, 31600000-2, 31680000-6, 31682000-0, 43328100-9, 44411000-4 22.04.2022 10:00
Dostawa środków czystości 9/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 33760000-5, 33741100-7, 39800000-0, 33700000-7 21.04.2022 11:00
Dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do pojazdów SOP. 13/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 34351100-3, 34352200-1, 34352100-0, 34352000-9 25.04.2022 11:00
Dostawa dwóch samochodów osobowych powyżej 5 miejsc oraz dostawa jednego samochodu do przewozu psów służbowych. 11/2022/ZP powyżej 140 tys. euro 34100000-8 - pojazdy silnikowe, 34110000-1 - samochody osobowe, 34115000-6 – inne samochody pasażerskie. 23.05.2022 11:00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022 – 2025 15/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 64200000-8,64212000-5,64212100-6,64211000-8,64211200-0. 13.05.2022 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, serwerów i akcesoriów 12/2022/ZP powyżej 140 tys. euro 32250000-0, 30236000-2, 30213100-6, 30200000-1, 48820000-2, 48821000-9, 32420000-3, 32422000-7, 30237000-9, 30230000-0 03.06.2022 11:00
Roboty budowlane w częściach: Część I – „Remont budynku warsztatowo- obsługowego w ob. Podchorążych 32- III etap”, Część II – „Remont budynku stacji paliw w ob. Podchorążych 32”. 14/2022/ZP poniżej 5382 tys. euro 45210000-2, 45320000-6, 45321000-3, 45312310-3, 45111230-9, 45450000-6, 45453000-7, 45262210-6. 20.05.2022 10:00

Wybierz Strony

do góry