Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
-
Dostawa mebli, foteli, krzeseł, łóżek, sof oraz mebli kuchennych 15/2020/ZP powyżej 139 tys. euro 39100000-3 31.08.2020 10:00
Dostawa analizatora gazów, analizatora płynów, urządzenia RTG do kontroli bagażu, ręcznego skanera RTG, wykrywacza materiałów wybuchowych 18/2020/ZP powyżej 139 tys. euro 38582000-8, 38434000-6, 34990000-3 01.10.2020 10:00
Dostawa urządzeń sieciowych systemu wizyjnego służącego do monitoringu, rejestracji i analizy obrazu i zdarzeń, opartych na technologii IP 19/2020/ZP powyżej 139 tys. euro 32333100-7, 32333200-8, 32323000-3, 32323500-8, 35125300-2, 35120000-1, 35121000-8, 32235000-9. 17.09.2020 10:00
Dostawa 4 samochodów osobowo-terenowych oraz 1 samochodu terenowego typu Pick-up 21/2020/ZP poniżej 139 tys. euro 34113000-2; 34113300-5 03.09.2020 10:00
Dostawa ogumienia trakcyjnego zimowego i całorocznego do pojazdów SOP 22/2020/ZP poniżej 139 tys. euro 34351100-3; 34352200-1 14.09.2020 10:00
dostawa zapory antyterrorystycznej 20/2020/ZP poniżej 139 tys. euro 44212383-7 18.09.2020 10:00
Dostawa systemu kontroli dostępu - depozytory na broń oraz systemu kaset depozytowych - depozytory na klucze 23/2020/ZP powyżej 139 tys. euro 42961100-1, 44421721-7 29.10.2020 10:00
do góry