Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
-
Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych, mobilnych zestawów komputerowych, zestawów komputerowych All in One, wysokowydajnych urządzeń wielofunkcyjnych, urządzenia sieciowego, przełączników sieciowych oraz serwerów wraz z oprogramowaniem. 8/2020/ZP powyżej 139 tys. euro 30214000-2, 30200000-1, 30213100-6, 30232100-5, 30232140-7, 30232110-8, 32420000-3, 32422000-7, 48820000-2. 29.06.2020 10:00
Roboty bodowlane polegające na przebudowie budynku nr 8 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie – II etap 9/2020/ZP poniżej 5 350 tys. euro 45000000-7 03.06.2020 10:00
Dostawa umundurowania 11/2020/ZP powyżej 139 tys. euro 35812000-9; 35811000-5 15.07.2020 10:00
do góry