Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
-
Dostawa samochodów 35/2020/ZP powyżej 139 tys. euro 34100000-8 20.01.2021 11:00
Dostawa łodzi motorowej typu RIB, łodzi motorowej, łodzi elektrycznej 34/2020/ZP powyżej 139 tys. euro 34500000-2, 34520000-8, 34521000-5 28.12.2020 11:00
Dostawa z posadowieniem i uruchomieniem automatycznej myjni samochodowej. 36/2020/ZP powyżej 139 tys. euro 42995000-7 18.01.2021 11:00
Dostawa sieciowego systemu wizyjnego oraz elementów składowych systemu CCTV 39/2020/ZP poniżej 139 tys. euro 35120000-1, 35121000-8, 32333200-8, 35125300-2, 32235000-9. 22.12.2020 10:00
ROBOTY BUDOWLANE w zakresie wymiany nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych: remont ciągów pieszo – jezdnych w obiekcie SOP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie – III etap 43/2020/ZP poniżej 5 350 tys. euro 45233223-8; 45233253-7; 45232410-9 14.12.2020 10:00
Dostawa wykrywaczy materiałów wybuchowych w ilości 6 kpl. 42/2020/ZP poniżej 139 tys. euro 38546000-4 07.12.2020 10:30
Dostawa serwerów oraz komputerów 45/2020/ZP poniżej 139 tys. euro 30214000-2, 30200000-1, 30213100-6, 48820000-2, 48823000-3, 48821000-9 15.01.2021 11:00
USŁUGI WYNAJMU LUB LEASINGU NIERUCHOMOŚCI INNYCH NIŻ MIESZKALNE - wynajem elementów infrastruktury ośrodka doskonalenia techniki jazdy wraz z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom kursu 44/2020/ZP poniżej 144 tys. euro 70220000-9; 55100000-1; 55320000-9; 07.01.2021 10:00
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku nr 8 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie 46/2020/ZP poniżej 139 tys. euro 71221000 - 3, 71323100 – 9, 45311200 – 2, 45315300 – 1, 45261215 – 4, 45315600 – 4, 09331200 – 0, 09332000 - 5. 18.01.2021 10:00

Wybierz Strony

do góry