Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Dostawa obuwia z cholewami ze skóry 6/2021/ZP powyżej 139 tys. euro 18813000-1 23.08.2021 11:00
USŁUGI MEDYCZNE – szczepienia ochronne i badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy funkcjonariuszy i pracowników Służby Ochrony Państwa. 11/2021/ZP powyżej 139 tys. euro 85140000-2;85147000-1 20.08.2021 10:00
Dostawa paliw płynnych do magazynu MPiS i obiektów SOP w latach 2022-2025. 12/2021/ZP powyżej 139 tys. euro 09.13.21.00-4; 09.13.42.20-5; 09.13.50.00-4 28.10.2021 11:00
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego-rękawice, koszule, oznaki stopnia, odzież robocza 15/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 18424000-7, 18330000-8, 39561130-2, 18100000-0. 12.10.2021 11:00
Dostawa czterech samochodów osobowych powyżej 5 miejsc. 16/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 34100000-8, 34110000-1, 34115000-6 15.10.2021 11:00
Dostawa telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych, mobilnych zestawów komputerowych, stacjonarnych zestawów komputerowych oraz akcesoriów komputerowych. 17/2021/zp poniżej 139 tys. euro 32250000-0; 32523000-5; 32500000-8; 30213100-6; 30200000-1; 30214000-2; 30237000-9 21.10.2021 10:00
Dostawa ogumienia trakcyjnego zimowego i całorocznego do pojazdów SOP 18/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 34351100-3, 34352200-1, 34352100-0, 34352000-9 19.10.2021 10:00
Dostawa środków techniki ochronnej oraz innych urządzeń do systemu sygnalizacji włamania i napadu, dostawę środków techniki ochronnej oraz innych elementów i urządzeń a także kart dla systemu kontroli dostępu. 19/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 35120000-1, 35121700-5, 31711100-4, 35125300-2, 32323500-8, 31711000-3, 31351000-1 26.10.2021 10:00
USŁUGI rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych w komunikacji krajowej i zagranicznej na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Służby Ochrony Państwa. 21/2021/ZP powyżej 139 tys. euro 63512000-1 22.11.2021 11:00
do góry