Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Dostawa serwerów oraz komputerów 45/2020/ZP poniżej 139 tys. euro 30214000-2, 30200000-1, 30213100-6, 48820000-2, 48823000-3, 48821000-9 15.01.2021 11:00
Dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do pojazdów SOP 2/2021/ZP 34351100 – 3, 34352200 – 1, 34352100-0, 34352000-9 24.03.2021 11:00
do góry