Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Dostawa telefonicznych urządzeń końcowych, telefonów komórkowych oraz mobilnych zestawów komputerowych. 1/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne, 32522000-8 Sprzęt telekomunikacyjny, 32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne, 30200000-1 Urządzenia komputerowe, 32250000-0 Telefony komórkowe 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy, 01.03.2021 12:00
Dostawa mebli - szafki metalowe dwudrzwiowe z nadstawką, meble warsztatowe, szafy ubraniowe dwudrzwiowe z nadstawką, biurka, fotele obrotowe i kanapy rozkładane. 10/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 39100000-3, 39130000-2, 39150000-8 09.08.2021 10:00
Dostawa obuwia z cholewami ze skóry 6/2021/ZP powyżej 139 tys. euro 18813000-1 23.08.2021 11:00
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego-rękawice, koszule, oznaki stopnia, odzież robocza 15/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 18424000-7, 18330000-8, 39561130-2, 18100000-0. 12.10.2021 11:00
Dostawa radiotelefonów nasobnych cyfrowych z osprzętem, dostawa zestawów zdalnego sterowania do radiotelefonu Kenwood NX-5700, dostawa anten samochodowych. 24/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 32236000-6, 32230000-4, 32200000-5, 32352000-5 18.11.2021 10:00
zakup usługi przedłużenia prawa użytkowania i subskrypcji oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w SOP oraz zakup oprogramowania informatycznego i usługi dostępu do „Platformy zakupowej” oraz „Oprogramowania diagnostycznego dla pojazdów z grupy VW”. 25/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 48900000-7, 48810000-9, 48771000-3, 48220000-6, 48170000-0, 48000000-8, 48200000-0, 48214000-1 02.12.2021 10:00
Dostawa, wdrożenie i uruchomienie Mobilnego Systemu Monitoringu Obszaru 9/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 35120000-1 – Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo 02.08.2021 10:00
Roboty budowlane w zakresie remontu budynku warsztatowo-obsługowego (II etap) i ogrodzenia w obiekcie przy ul. Podchorążych 32 w Warszawie 7/2021/ZP poniżej 5 350 tys. euro 45210000-2,44113810-6,45430000-0,45330000-9, 45450000-6,45442000-7,45443000-4, 45111300-1. 26.07.2021 10:00
Roboty budowlane w zakresie przebudowy strzelnicy otwartej 300 m na terenie Ośrodka Szkolenie Służby Ochrony Państwa w miejscowości Raducz gmina Nowy Kawęczyn 8/2021/ZP poniżej 5 350 tys. euro 451122700-2, 45310000-3, 45430000-9,45223200-8 04.08.2021 10:00
Dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do pojazdów SOP 2/2021/ZP 34351100 – 3, 34352200 – 1, 34352100-0, 34352000-9 24.03.2021 11:00
do góry