Wyszukiwarka
Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Zakup abonamentów i subskrypcji oprogramowania 52/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 48900000-7, 48771000-3, 48220000-6 21.10.2022 10:00
Dostawa kamery termowizyjnej 54/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 32333200-8, 32323500-8 31.10.2022 10:00
Dostawa dwóch samochodów osobowych powyżej 5 miejsc. 68/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 34100000-8, 34110000-1, 34115000-6 13.12.2022 11:00
Roboty budowlane w częściach: Część I – „Remont budynku warsztatowo- obsługowego w ob. Podchorążych 32- III etap”, Część II – „Remont budynku stacji paliw w ob. Podchorążych 32”. 14/2022/ZP poniżej 5382 tys. euro 45210000-2, 45320000-6, 45321000-3, 45312310-3, 45111230-9, 45450000-6, 45453000-7, 45262210-6. 20.05.2022 10:00
Remont budynku administracyjno-biurowego nr 1 w obiekcie Podchorążych 38 w m. Warszawa – I etap, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 21/2022/ZP poniżej 5382 tys. euro 45000000-7, 44221000-5, 44220000-8, 45421100-5 07.06.2022 10:00
Roboty budowlane: "Remont sieci ciepłowniczej zasilającej obiekt Miłobędzka 38" 25/2022/ZP poniżej 5382 tys. euro 45232140-5, 45110000-1, 45321000-3 07.07.2022 10:00
Dostawa 2 szt. podnośników warsztatowych (1 szt. podnośnik nożycowy, 1 szt. podnośnik nożycowy z szarpakami) 20/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 42413000-4 23.05.2022 10:00
Dostawa wraz z montażem celów bezprzewodowych do strzelnicy z torem taktycznym - w ilości 5 szt. wraz z ukompletowaniem. 32/2023/ZP poniżej 140 tys. euro 35210000-9 16.08.2023 11:00
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 33/2023/ZP powyżej 140 tys. euro 35812000-9, 18223200-0, 18234000-8, 18931100-5, 33733000-7 29.09.2023 11:00
Dostawa ogumienia trakcyjnego zimowego i całorocznego do pojazdów SOP. 38/2023/ZP poniżej 140 tys. euro 34351100-3, 34352200-1, 34352100-0, 34352000-9. 20.09.2023 11:00
do góry