Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Sukcesywna dostawa żywności 5/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 15511210-8, 15544000-3, 15551300-8, 15530000-2, 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5, 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131130-5, 15131135-0, 15240000-2, 15600000-4, 15800000-6, 15300000-1, 03220000-9, 15221000-3 07.06.2021 10:00
Dostawa telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych, mobilnych zestawów komputerowych, stacjonarnych zestawów komputerowych oraz akcesoriów komputerowych. 17/2021/zp poniżej 139 tys. euro 32250000-0; 32523000-5; 32500000-8; 30213100-6; 30200000-1; 30214000-2; 30237000-9 21.10.2021 10:00
USŁUGI MEDYCZNE – szczepienia ochronne i badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy funkcjonariuszy i pracowników Służby Ochrony Państwa. 11/2021/ZP powyżej 139 tys. euro 85140000-2;85147000-1 20.08.2021 10:00
Dostawa paliw płynnych do magazynu MPiS i obiektów SOP w latach 2022-2025. 12/2021/ZP powyżej 139 tys. euro 09.13.21.00-4; 09.13.42.20-5; 09.13.50.00-4 28.10.2021 11:00
USŁUGI rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych w komunikacji krajowej i zagranicznej na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Służby Ochrony Państwa. 21/2021/ZP powyżej 139 tys. euro 63512000-1 22.11.2021 11:00
Dostawa pełnego asortymentu oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów marki BMW i marki Volkswagen oraz nieoryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów marki BMW 26/2021/ZP powyżej 139 tys. euro 34300000-0 30.12.2021 10:00
Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne-wynajem elementów infrastruktury ośrodka doskonalenia techniki jazdy wraz z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom kursu SOP 27/2021/ZP powyżej 139 tys. euro 70220000-9, 55320000-9, 55100000-1 10.01.2022 11:00
Dostawa środków techniki ochronnej oraz innych urządzeń do systemu telewizji ochronnej. 28/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo, 31711000-3 - Artykuły elektroniczne, 31711100-4 - Elektroniczne elementy składowe. 13.01.2022 10:00
Dostawa urządzeń i materiałów teleinformatycznych 30/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 32420000-3, 32422000-7, 38652100-1, 32520000-4, 30230000-0, 30237000-9, 30237140-2, 32331500-7 21.01.2022 10:00
Dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do pojazdów SOP. 13/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 34351100-3, 34352200-1, 34352100-0, 34352000-9 25.04.2022 11:00

Wybierz Strony

do góry