Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do pojazdów SOP 2/2021/ZP 34351100 – 3, 34352200 – 1, 34352100-0, 34352000-9 24.03.2021 11:00
Sukcesywna dostawa żywności 5/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 15511210-8, 15544000-3, 15551300-8, 15530000-2, 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5, 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131130-5, 15131135-0, 15240000-2, 15600000-4, 15800000-6, 15300000-1, 03220000-9, 15221000-3 07.06.2021 10:00
Dostawa, wdrożenie i uruchomienie Mobilnego Systemu Monitoringu Obszaru 9/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 35120000-1 – Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo 02.08.2021 10:00
Roboty budowlane w zakresie remontu budynku warsztatowo-obsługowego (II etap) i ogrodzenia w obiekcie przy ul. Podchorążych 32 w Warszawie 7/2021/ZP poniżej 5 350 tys. euro 45210000-2,44113810-6,45430000-0,45330000-9, 45450000-6,45442000-7,45443000-4, 45111300-1. 26.07.2021 10:00
Roboty budowlane w zakresie przebudowy strzelnicy otwartej 300 m na terenie Ośrodka Szkolenie Służby Ochrony Państwa w miejscowości Raducz gmina Nowy Kawęczyn 8/2021/ZP poniżej 5 350 tys. euro 451122700-2, 45310000-3, 45430000-9,45223200-8 04.08.2021 10:00
do góry