Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Sukcesywna dostawa żywności 5/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 15511210-8, 15544000-3, 15551300-8, 15530000-2, 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5, 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131130-5, 15131135-0, 15240000-2, 15600000-4, 15800000-6, 15300000-1, 03220000-9, 15221000-3 07.06.2021 10:00
Dostawa, wdrożenie i uruchomienie Mobilnego Systemu Monitoringu Obszaru 9/2021/ZP poniżej 139 tys. euro 35120000-1 – Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo 02.08.2021 10:00
Roboty budowlane w zakresie remontu budynku warsztatowo-obsługowego (II etap) i ogrodzenia w obiekcie przy ul. Podchorążych 32 w Warszawie 7/2021/ZP poniżej 5 350 tys. euro 45210000-2,44113810-6,45430000-0,45330000-9, 45450000-6,45442000-7,45443000-4, 45111300-1. 26.07.2021 10:00
Roboty budowlane w zakresie przebudowy strzelnicy otwartej 300 m na terenie Ośrodka Szkolenie Służby Ochrony Państwa w miejscowości Raducz gmina Nowy Kawęczyn 8/2021/ZP poniżej 5 350 tys. euro 451122700-2, 45310000-3, 45430000-9,45223200-8 04.08.2021 10:00
Dostawa telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych, mobilnych zestawów komputerowych, stacjonarnych zestawów komputerowych oraz akcesoriów komputerowych. 17/2021/zp poniżej 139 tys. euro 32250000-0; 32523000-5; 32500000-8; 30213100-6; 30200000-1; 30214000-2; 30237000-9 21.10.2021 10:00
USŁUGI MEDYCZNE – szczepienia ochronne i badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy funkcjonariuszy i pracowników Służby Ochrony Państwa. 11/2021/ZP powyżej 139 tys. euro 85140000-2;85147000-1 20.08.2021 10:00
Dostawa paliw płynnych do magazynu MPiS i obiektów SOP w latach 2022-2025. 12/2021/ZP powyżej 139 tys. euro 09.13.21.00-4; 09.13.42.20-5; 09.13.50.00-4 28.10.2021 11:00
do góry